gt-global
Autorizační a komunikační platforma na bázi cloudu pro fleet management, automatizované schvalování oprav a servisních prohlídek i pro pneuservis.
Platforma pro podporu řízení procesů, která umožňuje nastavení a kontrolu podle obchodních podmínek a pravidel definovaných společností provozující flotilu vozidel.

shutterstock_global

Součástí platformy GT Global je program GT Estimate určený  pro kalkulace nákladů na opravy a servisní prohlídky. To umožňuje zlepšení kontroly a sledování oprav a optimalizaci fleet managementu.

estimate-global-pantallas

Přínosy GT Motive Global

 • Zvýšení firemní produktivity: díky redukcí počtu příchozích požadavků na schválení  a snížení času potřebného pro řešení procesů zpracování jednotlivých případů. Minimalizuje manuální zpracování a brání nadměrnému počtu telefonických operací.
 • Přenesení částí agendy schvalovacího cyklu na opravnu: otevření záznamu, provedení kalkulace, uložení faktury (s možnostmi využití elektronické fakturace).
 • Optimalizace nákladů při správě fleetu: díky přesným informacím o nákladech použitím GT Motive Estimate.
 • Elektronická fakturace: jediné ujednání o použití elektronické fakturace pro všechny zúčastněné strany. Odstranění logistických procesů provázející pohyb papírové faktury. Elektronická faktura je platná po dokončení prací a v okamžiku jejího vystavení.
 • Společná aplikace pro segment leasing i fleet: stejné řešení pro realizaci zakázek pro různé firmy. Možnosti společného využití sdílených dat (kontakty, telefony, adresy aj.)
 • Zvýšení věrohodnosti z pohledu zákazníků: díky tomu, že opravna obdrží rychle schválení opravy spolu s přesnou kalkulací a specifikací, může být oprava vyřízena dříve. Technické informace z GT Motive Estimate dávají přesné informace k tomu, aby zakázka mohla být provedena rychle a podle předpisů výrobce. Tento postup zároveň přispívá i k vyloučení možných nežádoucích korekcí a reklamací.

 

Používání platformy GT Motive Global při výpočtu a autorizaci servisních prohlídek a oprav přináší celou řadu výhod jak při správě vozového parku tak dodavatelům – servisům.

Provozovatel flotily:

 • Zvýšení produktivity a efektivity
 • Optimalizace nákladů na vozový park
 • Integrace do backoffice systémů a tím i do procesů správce vozového parku
 • Automatické schvalování servisních prohlídek a oprav a tím úspora v kontrole
 • Správné a precizní informace o technických datech autorizace
 • Odhalování podvodů a tím zvýšení důvěryhodnosti správce vozového parku
 • Redukce času a cyklů nutných na schválení servisní prohlídky resp. opravy
 • Snížení administrativních nákladů
 • Přímá komunikace mezi dodavatelem a odběratelem
 • Posílení partnerského vztahu mezi dodavatelem a odběratelem
 • Přehled o aktivitě partnerských servisů (ND, výkonnost atd.)

Servis

 • Přímá interakce v procesu autorizace přes webové rozhraní
 • Zrychlení schválení opravy
 • Zvýšení produktivity a zkrácení doby vozidla v servisu
 • Jedno řešení pro kalkulace i autorizaci
 • Možnost výpočtu nákladů na karosářské opravy, mechanické opravy a servisní prohlídky resp. údržby v jednom systému

 

global-integration

global_process